Kezdőlap

Ossza meg!


Szakszótár

Egészségpénztárak


A XXI. század emberének rohanó életvitele mellet egyre inkább hangsúlyossá válik az egészséges életmód és a magasabb szintű orvosi ellátás kérdése. Ez az igény egyre nagyobb anyagi terhet jelent. Az egészségügyi finanszírozásban az önkéntes egészségpénztárak szerepe növekszik. Az egészségpénztári megtakarítás az öngondoskodás egyik formája mellyel lehetősége van az egészségügyi kiadások bizonyos mértékű finanszírozására, illetve az egészségvédő szolgáltatások és termékek vásárlására.

 

Az egészségpénztári megtakarítás fő jellemzői:

 

 • a pénztárba való belépés önkéntes
 • havonta rendszeresen tagdíjat kell fizetni, amelynek minimális mértékét az adott pénztár határozza meg (pénztáranként eltérő, általában minimum havi 1-2 ezer forint)
 • egyéni számlán (azaz névre szólóan) tartják nyilván a befizetéseket és a kifizetéseket
 • a befizetett összeg az egészség megőrzését szolgáló szolgáltatásokra, termékekre költhető el
 • egyes egészségpénztárak külön pénztári kártyát bocsáthatnak ki, ezen keresztül kényelmes és egyszerű az igénybe vett szolgáltatások elszámolása (hasonlóan működik, mint a bankkártya) a pénztárak szerződött szolgáltatóinál

 

Milyen előnyei lehetnek a tagságnak?

 

 • a hatályos adózási szabályok szerint az egyéni befizetések 20%-át, max. évi 100.000 Ft-ot visszaigényelhetünk a személyi jövedelemadónkból, melyet egyéni számlánkon írnak jóvá
 • a munkáltatók részben, vagy egészben átvállalhatják a tagdíj fizetését, és további hozzájárulásokat is tehetnek
 • az egyéni számlánkon lévő összeg erejéig kiegészítő egészségbiztosítási és életmódjavító szolgáltatások vehetőek igénybe
 • befizetéseink/egyéni számlánk terhére folyamatosan (akár a belépést követően azonnal) igénybe vehetjük a szolgáltatásokat
 • lehetővé teszi, hogy felkészülhessünk váratlan egészségügyi kiadásokra
 • ha pénztártagok vagyunk, közeli hozzátartozóink is igénybe vehetik a pénztárral szerződött szolgáltatók szolgáltatásait
 • az el nem költött befizetéseket a pénztár biztonságos eszközökbe fekteti, ami hozamot eredményez
 • örökölhető

 

Az önkéntes egészségpénztár a pénztártagok, illetve rendelkezésük alapján a közeli hozzátartozók részére kiegészítő egészségbiztosítási, valamint életmódjavító egészségpénztári szolgáltatásokat nyújthat.

 

 

Fontos tudni!

A kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások igénybe vétele adómentes, ugyanakkor az életmódjavító egészségpénztári pénztári szolgáltatások adókötelesek.

 

 

Milyen szolgáltatások vehetők igénybe egészségpénztári számla terhére?

 

2012. január 1-vel szűkül az egészségpénztári számla terhére igénybe vehető szolgáltatások köre mind a kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások, mind az életmódjavító szolgáltatások esetében.

 

I.  Az egészségpénztár kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatásként a következő, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által nem, vagy csak részben finanszírozott szolgáltatásokat nyújthatja:

 

 • egészségügyi szolgáltatás, mely a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, vagy helyettesítése az egészségügyi szolgáltatónál megkötött szerződés alapján;
 • otthoni gondozás, amelyet a pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére a helyi önkormányzat által kiadott működési engedéllyel rendelkező szolgáltató nyújthat; gyógytorna, gyógy masszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása
 • látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás, mely a Braille írással készült könyvek, magazinok árának, a vakvezető kutyával összefüggő költségek támogatása, valamint vak pénztártag, vagy pénztártag vak közeli hozzátartozója részére hangoskönyv és elektronikus könyv vásárlásának támogatása lehet
 • életvitelt elősegítő szolgáltatás, amely mozgáskorlátozott vagy fogyatékos személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása (így különösen korlátok, kapaszkodók felszerelése, ajtók, kijárók, folyosók szélesítése, emelőeszközök beszerelése) lehet
 • a szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezelések támogatása, mely igénybe vehető egészségügyi szolgáltatónál
 • a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása
 • pénzbeli kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások, amely a pénztártag kieső jövedelemének teljes vagy részbeni pótlásaként, valamint a megváltozott munkaképesség miatt keresettel nem rendelkező személyek részére nyújthatók; hátramaradottak segélyezése: a pénztártag halála esetén;

 

Ennek értelmében a továbbiakban nem lehet igénybe venni:

 

 • egészségügyi-és gyógyüdülés
 • sporttevékenység
 • fürdőszolgáltatás támogatása (gyógyfürdő, közfürdő) 

 

Egészségpénztári számla terhére.

 

II. Az egészségpénztár életmódjavító egészségpénztári szolgáltatásként a következő szolgáltatásokat nyújthatja:

 

 • természetgyógyászati szolgáltatás, amely a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló jogszabályban felsorolt, az ott meghatározott feltételeknek megfelelő szolgáltató által nyújtott - meghatározott kiegészítő egészségbiztosítási körbe nem tartozó - szolgáltatások igénybevételének támogatása lehet;
 • sporteszköz vásárlásának támogatása, melynek keretében az aktív testmozgást segítő sporteszköz (ideértve a sporttevékenység során a testi épséget közvetlenül védő kiegészítő eszközöket is, mint kar-, könyök-, térd- és fejvédő) vásárlása, illetve bérlése támogatható;
 • gyógyteák, fog- és szájápolók megvásárlásának támogatása

 

2012. január 1-től életmódjavító szolgáltatások körében nem vehető igénybe egészségpénztári szolgáltatásként:

 

 • rekreációs (wellness) üdülést 
 • életmódváltozást elősegítő kúrákat, így méregtelenítő kúrát, léböjtkúrát, preventív kúrát mozgásszervi panaszok megelőzésére és fogyókúraprogramokat

 

Az adott egészségpénztár által nyújtott szolgáltatásokról részletes információk az egészségpénztáraknál állnak rendelkezésre.

 

Hogyan működik az egészségpénztár?

 

Az önkéntes egészségpénztár természetes személyek elhatározásából, illetve a munkáltató kezdeményezésére munkavállalók által alapított, a függetlenség, a kölcsönösség, a szolidaritás és az önkéntesség elve alapján létrehozott pénztári szervezet.

 

Az alapításhoz legalább 15 alapító tag szükséges. Az önkéntes egészségpénztárakra vonatkozó legfontosabb szabályokat a többször módosított, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény tartalmazza.

 

A pénztár alapszabálya határozza meg a minden pénztártagra kötelezően előírt, ún. egységes tagdíj mértékét, amelyet minden pénztártagnak egységesen fizetnie kell.

 

Az egészségpénztári tagok befizetései, valamint a munkáltatói hozzájárulás három tartalékba kerülnek:

 

 • fedezeti tartalék (az egyéni számlák és a szolgáltatási tartalékok összessége), amelyből a szolgáltatások finanszírozása történik
 • működési tartalék, amelyből a pénztár a működési költségeit finanszírozza
 • likviditási tartalék, amely az időlegesen fel nem használt pénzeszközök gyűjtésére és a két másik alap általános tartalékaként, a pénztár fizetőképességének biztosítására szolgál

 

Az egészségpénztáraknak az egyes szolgáltatások kiadásainak kiegyenlítését – az alapszabályban rögzítettek szerint – a szolgáltatásra jogosult tag egyéni egészségszámlájának megterhelésével, vagy több pénztártag egyéni egészségszámlájának egyidejű megterhelésével kell biztosítaniuk.

 

Amennyiben a pénztár nyújt olyan szolgáltatást, amelynek fedezetét ez utóbbi módon biztosítja, akkor az alapszabályban rendelkezni kell a fedezeti tartalékon belül elkülönítettem az egyes szolgáltatások fedezetének létrehozásáról, annak mértékéről, felhasználási módjáról, illetve az egyéni számláknak a közös szolgáltatás fedezetéül szolgáló együttes és arányos megterheléséről.

 

A pénztártagnak lehetősége van rendelkezni arról, hogy egyéni egészségszámla követelésének meghatározott, elkülönített részét a rendelkezésétől számított két évre leköti. Ezzel a tag azt vállalja, hogy a kétéves időtartamon belül a lekötött összeget nem veszi igénybe a pénztári szolgáltatások finanszírozására.

 

Az egészségpénztárak pénztári kártyát bocsáthatnak ki és szolgáltatásaik elszámolását kártyás elszámoló rendszeren keresztül bonyolíthatják.

 

A táblázatban használt fontosabb fogalmak:

 

Nyílt pénztár
Az a pénztár, amely a lehetséges pénztártagok körét nem korlátozza.

 

Zárt pénztár
Olyan pénztár, amely szakmai vagy más szervezési elv alapján (pl. terület, ágazat, munkahely) a pénztár lehetséges tagjainak körét meghatározza.

 

Egységes tagdíj
Az alapszabályban meghatározott összeg, amelyet minden pénztártagnak rendszeresen kell fizetnie a pénztár részére.

 

Eseti  befizetés
A tag saját elhatározása alapján saját egyéni egészségszámlájára alkalmazott (tagdíjon kívüli, egyéb) befizetés.

 

A tagdíjakból a fedezeti, a működési, és a likviditási tartalékra jutó rész aránya (%)

 

A pénztár, a tagok által fizetett tagdíjat, a munkáltatói tag (munkáltatói tagok) által fizetett hozzájárulást, a vagyon értékesítéséből származó összeget és az egyéb bevételeket - a működési szükségleteinek megfelelően - a fedezeti, működési és likviditási tartalékba helyezi. A befektetések hozamát abba a tartalékba kell helyezni, amelynek befektetéséből származik.

 

A tartalékok kizárólag a törvény előírásai szerint használhatók fel. A bevételek tartalékok közötti felosztásának mértékét, a pénztár az alapszabályában szabályozza.

 

Szolgáltatási kiadások


Pénztár által közvetlenül, vagy az egészségpénztárral szerződésben álló egészségpénztári szolgáltatón keresztül a pénztártagok, illetve a rendelkezésük alapján a közeli hozzátartozójuk részére nyújtott kiegészítő egészségbiztosítási és életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások kiadásai, amelyek a fedezeti alapból kerülnek teljesítésre.

Forrás: www.pszaf.hu

 

Gyógymatracainkat, már hosszú évek óta készítjük vásárlóink egyedi kívánságainak figyelembe vételével. Természetes alapanyagok felhasználásával, akár egyedi méretben, igényes matrachuzatokban kerülnek az Ön szolgálatában.

 

A NOVETEX Matrac Biomanufaktúránál lehetőség van EP kártyás vásárlásra is!

 

Kérjük, tekintse meg egészségpénztári partnereink listáját!Ajánlott termékek


Fejvédő babaágyba - Spots and Dots fejvédő - Babies on Board

Fejvédő babaágyba - Spots and Dots fejvédő - Babies on Board

Fejvédő babaágyba - Spots and Dots fejvédő - Babies on Board - hímzett, 3D nyuszi kisfiú...

Kérjen ajánlatot
matrac.hu
Akció
Akupresszúrás szőnyeg

Akupresszúrás szőnyeg

A természetes talajon való járás pozitív hatásait érvényesíti. A talp reflexpontjait...

8 890 Ft 7 990 Ft
matrac.hu
QMED VARIO PÁRNA - Qmed Pillow

QMED Vario párna

A QMED Vario párna formatervezése ideális választás az oldalt- és hanyatt fek-vők számára.

13 999 Ft
matrac.hu
Egyensúly párna - Dinamikus ülőpárna

Egyensúly párna - Dinamikus ülőpárna

Az ülőpárna használata javítja az egyensúlyt, a stabilitást és a koordinációt. Használata...

6 090 Ft
matrac.hu

„Mindig jó ágyat és jó cipőt vegyél, mert ha nem az egyikben vagy, akkor a másikban.”– Maugham

Fekete Péntek - Black Friday 2019 AKCIÓ a NOVETEX-nél

2019.11.15. Matrac.hu

2019-ban is megtartja a NOVETEX Matrac Biomanufaktúra  a Black Friday matrac és ágy akcióját, mellyel idén is számos ágyunkat, felnőtt matracunkat, párnáinkat, fabútorainkat és egyéb kiegészítőinket kedvezménnyel viheti haza!

Tovább

Matrac akció a NOVETEX üzleteiben!

2019.11.13.

  2019. november 13. (Szerda) és október 17. (Vasárnap) között a NOVETEX Matrac Biomanufaktúra üzleteiben ÁFA-mentes napokat tartunk, vagyis Önök olcsóbban vehetik meg a felnőtt matracokat, ágyakat, párnákat!

Tovább

Mi az a Talalay latex?

2019.11.06.

A Vita Talalay latex a létező legegészségesebb latex-alapanyag, amely elérhető a piacon. Ahogyan egyre több ember számára fontos a környezetvédelem és a természetesség, úgy nő a Talalay-latex iránti kereslet is. Magyarországon a NOVETEX-nél már elérhetőek ezek a teljesen egészséges, környezetet és őkoszisztémát védő matracok.

Tovább


Tovább a cikkekhez

Alphabed Matrac Kft. 2019 | ÁSZF

Honlapkészítés, webdesign, keresőoptimalizálás: Expedient
Marketing tanácsadónk a: Marketing Professzorok Kft.

Tempur Original 25 memóriahabos matrac <font color=red>A készletről érdeklődjön értékesítőnknél</font>

Tempur Original 25 memóriahabos matrac A készletről érdeklődjön értékesítőnknél

0 Ft

A Tempur anyag enyhíti a nyomást a test teljes felületén, segítve a gerincbántalmak megelőzését, enyhítését. Egyedülálló "soft touch" rétegének köszönhetően még lágyabb és pontosabb alátámasztást nyújt a test minden pontján.

Megtekintés
Tempur matrac - Cloud Breeze 27 memóriahabos matrac <font color=red>A készletről érdeklődjön értékesítőnknél</font>

Tempur Cloud Breeze 27 memóriahabos matrac A készletről érdeklődjön értékesítőnknél

0 Ft

A TEMPUR Cloud Breeze 27 memória habos matracnál, a kényelem, támogatottság és tartósság együttesen valósul meg egy még puhább érzéssel. A Breeze matracokra jellemző TEMPUR Climate Material™ hőmérséklet szabályozó anyagot egy 3D-s huzattal kombinálták, ami lényegesen több levegőt képes magában tartani, mint a hagyományos huzatok, ezzel szabályozva a mikroklímát Ön körül alvás közben.

Megtekintés
TEMPUR Cloud Elite 25 memóriahabos matrac Új termék

TEMPUR Cloud Elite 25 memóriahabos matrac Új termék

0 Ft

A TEMPUR matrac egyedülálló cellastruktúrával rendelkezik. A TEMPUR alkalmazkodik a test formájához. A nyitott cellák lehetővé teszik a levegő szabad áramlását a matracon keresztül, fenntartva a test hőmérsékletét.

Megtekintés